REZULTATE

Identificarea și analiza MORC pot fi făcute folosind: spectrometrie gama, XRF, SEM/EDX, ICPMS, PIXE/PIGE/RBS la acceleratorul de 3 MV, scanare 3D, microscopie optică, spectroscopie gama la 9 MV, ICPMS, măsurători la 1 MV, XRD, modelare Monte-Carlo, prelevare de urme papilare. Pentru pregătirea probelor au fost achiziționate o moară cu bile și o presă de catozi. Laboratorul staționar a fost amenajat și dotat cu diverse echipamente (spectrometre gama, castele de plumb, microscop optic, scanner 3D, SEM/EDX, etc) și a fost folosit în toate cazurile de criminalistică nucleară apărute, la o serie de exerciții de inter-comparare, ca și pentru training oferit în colaborare cu IAEA – vezi secțiunea Outreach.
Laboratorul mobil se bazează pe o unitate mobilă CBRN dezvoltată în proiectul european EMERSYS, suplimentar dotată prin prezentul proiect cu spectrometru gama cu software de achiziție date și cu castel de izolare din plumb de activitate scăzută pentru analize izotopice mai detaliate în teren, detectori gama portabili pentru prima identificare în teren, aparat portabil de fluorescență de raze X pentru analize elementale de acuratețe medie în teren.
Laboratorul mobil a fost folosit la toate cazurile de criminalistică nucleară din teren. De o deosebită utilitate s-au dovedit aparatele portabile în cazul verificării unor zone de mari dimensiuni: stadioane la campionatul european de fotbal CE2020, zona centrală a Sibiului în timpul Summit-ului în 2019 , etc.
Astfel, până în prezent:
 • s-a participat la 23 evenimente (conferințe, workshop-uri etc) din 20 estimate a avea loc pe durata proiectului
 • s-au realizat broșuri de prezentare laboratorului
 • participarea/organizarea de întâlniri cu beneficiari direcți interni și cu colaboratori externi: MAE- Direcția OSCE, Riscuri Asimetrice și Neproliferare, ANDR, DIICOT, Parchetul General, IGPR, Poliția de Frontieră, CNCAN, IAEA, Interpol, FBI, GICNT, UN Office on Drugs and Crime, etc
 • finalizarea cu succes a numeroase (12) cazuri de criminalistică nucleară
 • protocoale de colaborare cu: IAEA, JRC-ITU, MTA-EK Ungaria, INOTEH
 • participarea cu succes la exerciții de inter-comparare și de tip table-top internaționale: CMX-5, CMX-6, CMX-7, Destiny Elephant, Galaxy Serpent, Resolute Sentry
 • organizarea de conferințe/exerciții sub egida ITWG, GICNT sau SIPRI: “CMX-5 Data Review Meeting”, „Olympus Reloaded”, „Nuclear Security in the Black Sea region”, “ITWG 24th Annual Meeting”
 • organizarea de cursuri/training-uri sub egida/în colaborare cu IAEA sau DoE SUA
 • Contracte de cercetare finanțate de IAEA sau DoE
 • propunerea împreună cu diverși parteneri a 3 proiecte finanțate din fonduri europene
 • publicarea de articole în ITWG Bulletin
 • publicarea (co-autor) a unei cărți ce definește criteriile de resurse umane în domeniu

Vezi și secțiunea Outreach

 • dezvoltarea unei metode noi de datare a probelor de dioxid de uraniu folosind măsurătorile de spectrometrie gama.
 • realizarea în premieră mondială a identificării extrem de rapide (minute) a semnăturii combustibilului nuclear reprocesat în probe de dioxid de uraniu folosind un sistem multi-detector gama deja existent (RoSPHERE).
 • dezvoltarea unei metode de determinare a rapoartelor izotopice pentru probe de uraniu sau plutoniu prin AMS folosind acceleratorul de 1 MV
 • utilizarea în premieră mondială a metodelor PIXE/PIGE realizate la 1 MV pentru probe de dioxid de uraniu
 • dezvoltarea metodicii de analize calitative și cantitative cu ICPMS și interpretare a rezultatelor, pentru dioxid de uraniu, etc
 • Acestea au dus la:
 • finalizarea sau redactarea în curs a unor teze de masterat/doctorat legate de criminalistica nucleară
 • publicarea de articole științifice în reviste ISI:
  • “Isotopic composition analysis and age dating of uranium samples by high resolution gamma ray spectrometry”, Apostol A; Pantelica, A; Sima, O; Fugaru, V, NIM-B, 383, 103-108, 2016
  • “Uranium isotopic composition analysis using gamma spectrometry: applications in nuclear forensics” Apostol, A; Maliuk, I, Rom.Rep.Phys. 68(2), 822-831, 2016
  • “Characterization of californium sources by gamma spectrometry: relevance for nuclear forensics”, Apostol, A; Zsigrai, J; et al, J.Radioanal.Nucl.Chem, 321(2), 405-412, 2019
  • “Non-destructive analysis of pure-beta emitters: applications in nuclear forensics”, Ganea, L; Apostol, A; Pantelică, A, J.Radional.Nucl.Chem 322(3), 1641-1644, 2019, etc.
 • finalizarea a 12 cazuri reale de criminalistică nucleară, fiecare punând condiții diverse și cerând adaptarea la noile condiții
 • participarea la conferințe internaționale de specialitate cu lucrări invitate sau prezentări orale
 • oferirea de training/cursuri, publicarea în ITWG Bulletin