OBIECTIVE

Obiectivul general îl constituie dezvoltarea primului laborator de criminalistică nucleară din România dedicat analizei materialelor ce conțin uraniu, plutoniu sau descendenți ai acestora, folosind atât echipamente ce urmau a fi achiziționate în cadrul proiectului, cât și infrastructura existentă.

Obiective specifice:
OS1. îmbunătățirea continuă a securității nucleare – prin dezvoltarea și utilizarea de tehnici moderne de caracterizare rapidă a materialelor radioactive confiscate în urma traficului ilicit: spectrometrie gama, microscopie electronica, difractometrie de raze X, microscopie optica de înaltă rezoluție, scanare 3D si modelare Monte-Carlo, analiza izotopică, analiza de impurități elementale, determinarea vârstei materialului analizat
OS2. îmbunătățirea continuă a capabilităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul securității și siguranței nucleare – prin dezvoltarea unei infrastructuri noi și moderne, in acord cu recomandările ITWG si IAEA;
OS3. creșterea vizibilității naționale și internaționale – prin acțiunile de publicitare a proiectului în întâlniri în cadrul GICNT, ITWG, IAEA, JRC-ITU, MAI, MAE; intensificarea cooperării internaționale prin colaborarea cu instituții și laboratoare din domeniul criminalisticii nucleare
OS4. îmbunătățirea continuă a competențelor naționale de securitate și siguranță nucleară– prin dezvoltarea cunoștințelor în domeniul criminalisticii nucleare